Publikationer

Rest till Bäst →

Biokolhandboken - för producenter

Rest till Bäst →

Sammanfattande slutrapport för projektet Rest till Bäst (steg 3)

Här hittar du pm för alla delprojekt →
Rest till Bäst →

Sammanfattande slutrapport för projektet Rest till Bäst (steg 2)

Rest till Bäst →

The Biochar Handbook - for users

Rest till Bäst →

Biokolhandboken - för användare

Rest till Bäst →

Go Global förstudie

Green Roof Institute →

Biokol i gröna klimatskal

Telge Återvinning →

Samlade erfarenheter och reflektioner i samband med start av biokolanläggning

Gröna Fakta, nr 3/19 →

Biokol – en forntida resurs med framtida utvecklingsmöjligheter

Grønt Miljø, nr 5/19 →

Biokullet og den sorte jord

Bygg & teknik, nr 4/19 →

Biokol – det nya svarta i gröna klimatskal

Lär dig mer om biokol

i våra webbföreläsningar