Start

Rest till bäst

Producerar biokol av organiska restprodukter

Rest till bäst

Producerar biokol av organiska restprodukter

Globala mål vi uppfyller

unspecified-1
Biokol ökar markens vatten- och näringshållande förmåga och kan därmed öka åkermarkens produktion.
Klicka på bilden för mer information
Sustainable-Development-Goals_icons-03-1
När organiska restprodukter behandlas med pyrolys och återförs till åkermarken i form av biokol minskar tillförseln av kadmium till jorden.
Klicka på bilden för mer information
Sustainable-Development-Goals_icons-06-1
Biokol minskar avrinningen av näringsämnen till havet och kan förbättra dagvattnets kvalitet.
Klicka på bilden för mer information
Sustainable-Development-Goals_icons-07-1
Pyrolysprocessen genererar den förnybara energitjänsten fjärrvärme.
Klicka på bilden för mer information
Sustainable-Development-Goals_icons-09-1
Biokolets potential är idag långt ifrån fullständigt kartlagd och det finns en rad möjliga innovationssteg.
Klicka på bilden för mer information
Sustainable-Development-Goals_icons-11-1
Samhällets organiska restprodukter omvandlas till nyttoprodukter.
Klicka på bilden för mer information
Sustainable-Development-Goals_icons-12-1
Organiska restprodukter med höga halter av miljöfarliga ämnen tillvaratas och
omvandlas till nyttoprodukter med låga halter av miljöfarliga ämnen.
Klicka på bilden för mer information
Sustainable-Development-Goals_icons-13-1
Biokol byts ned mycket långsamt, vilket gör det till en stabil kolsänka.
Klicka på bilden för mer information
Sustainable-Development-Goals_icons-14-1
Genom att omvandla alger och tång till biokol kan mängden föroreningar i havet minska.
Klicka på bilden för mer information
Sustainable-Development-Goals_icons-15-1
Biokol förbättrar den vattenhållande förmågan i jorden, vilket har en positiv effekt
på den biologiska mångfalden i torkutsatta urbana ekosystem.
Klicka på bilden för mer information
Sustainable-Development-Goals_icons-17-1
Produktion av ren och säker biokol från organiskt avfall kräver samarbete.
Klicka på bilden för mer information

Vår vision

Vi driver utvecklingen mot ett klimatsmart, hållbart och cirkulärt samhälle genom att utveckla lösningar för att minimera miljö- och klimatpåverkan från samhällets organiska restprodukter samtidigt som efterfrågade nyttoprodukter skapas och kolinlagring sker. Målet? En grönare och friskare värld.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet kommer ut två gånger per år och handlar om allt spännande som händer inom projektet Rest till bäst.