Rest till Bäst

Biokol som lösning och produkt i det cirkulära och klimatpositiva samhället

Återvinn avfall, förbättra jorden och hjälp klimatet

Om Biokol

Om projektet Rest till Bäst

Globala mål vi bidrar till att uppfylla:

Klicka på ett mål för att läsa mer

Vår vision

Vår vision

Vi driver utvecklingen mot ett klimatsmart, hållbart och cirkulärt samhälle genom att utveckla lösningar för att minimera miljö- och klimatpåverkan från samhällets organiska restprodukter samtidigt som efterfrågade nyttoprodukter skapas och kolinlagring sker. Målet? En grönare och friskare värld.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet kommer ut två gånger per år och handlar om allt spännande som händer inom projektet Rest till bäst.

Prenumerera