Publikationer

Rest till Bäst

Sammanfattande slutrapport för projektet Rest till Bäst

Rest till Bäst

Biokolhandboken - för användare

Rest till Bäst

GO GLOBAL förstudie

Green Roof Institute

Biokol i gröna klimatskal

Telge Återvinning

Samlade erfarenheter och reflektioner i samband med start av biokolanläggning

Gröna Fakta, nr 3/19

Biokol – en forntida resurs med framtida utvecklingsmöjligheter

GRØNT MILJØ, nr 5/19

Biokullet og den sorte jord

Bygg & teknik, nr 4/19

Biokol – det nya svarta i gröna klimatskal

KONTAKT

Markus Paulsson
markus.paulsson@lund.se
046-359 53 36
Lunds kommun, Kommunkontoret
221 00 Lund, Sverige

REST TILL BÄST

Rest till Bäst är ett projekt vars syfte är att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter och skapa en efterfrågad nyttoprodukt samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras och en kolsänka etableras.