VÅRA PUBLIKATIONER

Rest Till Bäst

- Slutrapport steg 2

Biokolshandbok

- Biokolhandboken har tagits fram inom ramen för projektet Rest till Bäst.

Biokol i gröna klimatskal

- Om biokol i gröna lösningar på tak och fasader för skapande av kolsänka och cirkulära material- och näringsflöden

Rest Till Bäst

- GO GLOBAL förstudie

Publicerad i Bygg & teknik nr 4/19, Malmberg, Jönsson Belyazid, Fransson, Paulsson

- Biokol – det nya svarta i gröna klimatskal

Publicerad i Tidningen Utemiljö nr 3, Gröna Fakta, Jönsson Belyazid, Malmberg, Fransson, 2019

- Biokol – en forntida resurs med framtida utvecklingsmöjligheter

Publicerad i GRØNT MILJØ nr 5, 2019

- Biokullet og den sorte jord

Intressant läsning

KONTAKT

Markus Paulsson
markus.paulsson@lund.se
046-359 53 36
Lunds kommun, Kommunkontoret
221 00 Lund, Sverige

REST TILL BÄST

Rest till Bäst är ett projekt vars syfte är att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter och skapa en efterfrågad nyttoprodukt samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras och en kolsänka etableras.