VÅRA PUBLIKATIONER

Rest Till Bäst

- Slutrapport steg 2

Biokolshandbok

- Biokolhandboken har tagits fram inom ramen för projektet Rest till Bäst.

Biokol i gröna klimatskal

- Om biokol i gröna lösningar på tak och fasader för skapande av kolsänka och cirkulära material- och näringsflöden

Rest Till Bäst

- GO GLOBAL förstudie

Publicerad i Bygg & teknik nr 4/19, Malmberg, Jönsson Belyazid, Fransson, Paulsson

- Biokol – det nya svarta i gröna klimatskal

Publicerad i Tidningen Utemiljö nr 3, Gröna Fakta, Jönsson Belyazid, Malmberg, Fransson, 2019

- Biokol – en forntida resurs med framtida utvecklingsmöjligheter

Publicerad i GRØNT MILJØ nr 5, 2019

- Biokullet og den sorte jord

Intressant läsning

KONTAKT

Markus Paulsson
markus.paulsson@lund.se
046-359 53 36
Lunds kommun, Kommunkontoret
221 00 Lund, Sverige

REST TILL BÄST

Rest till Bäst är ett Vinnova-finansierat projekt vars syfte är att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter och skapa en efterfrågad nyttoprodukt samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras.