INTRESSANT LÄSNING

Svenska artiklar och uppsatser

Hammer et al., 2014

- A mycorrhizal fungus grows on biochar and captures phosphorus from its surfaces. Soil Biology and Biochemistry 77, 252-260

M. Paulsson, S. E. Svensson, J. E. Mattsson & B. Mattiasson (2015)

– Park- och trädgårdsavfall - en resurs för fastbränsle och biogas. Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Rapport 2015:10. 

Elin Laxmar, 2017

–Skördeeffekter av biokolstillsats och kompletterande gödsling i två fältförsök. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö. 

Love Bergquist, 2018

– Egenskaper hos odlingssubstrat av biokol, komposterad bark och torv

Helena Söderqvist, 2019

– Carbon Stability of Biochar - Methods for assessment and indication

Marknaden för biokol i Öresundsregionen

– Nuvarande och framtida marknadsområden för NSR AB
Våren 2021

Våra publikationer

Internationella reviews

Zhu X, Chen B, 2017. Effects and mechanisms of biochar-microbe interaction in soil improvement and pollution remediation: A review. Environmental Pollution 227, 98-155.

Smith, P, 2016. Soil carbon sequestration and biochar as negative emission technologies. Global Change Biology, 22, 1315-1324 (doi:10.1111/gcb.13178).

Lehmann J, Kuzyakov Y, Pan G, Ok YS, 2015. Biochars and the plant-soil interface. Plant and Soil, 395 (1-2), 1-5.

Lorenz K, Lal R, 2014. Biochar application to soil for climate change mitigation by soil organic carbon sequestration. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 177, 651-670 (doi:10.1002/jpln.201400058).

Ahmad M, Rajapaksha AU, Lim JE, Zhang M, 2013. Biochar as a sorbent for contaminant management in soil and water: A rewiew. Chemosphere 99, 19-33 (doi: 10.1016/j.chemosphere.2013.10.071).

Biederman LA, Stanley Harpole W, 2013. Biochar and its effects on plant productivity and nutrient cycling: A meta-analysis. Global Change Biology Bioenergy 5 (2), 202-214 (doi:10.1111/gcbb.12037).

Gurwick NP, Moore LA, Kelly C, Elias P, 2013. A systematic review of biochar research, with a focus on its stability in situ and its promise as a climate mitigation strategy. PLoS One, 8, 34 (doi:e7593210.1371/journal.pone.0075932).

Jeffery S, Verheijen FGA, van der Velde M, Bastos AC, 2011. A quantitative review of the effects of biochar application to soils on crop productivity using meta-analysis. Agriculture, Ecosystems & Environment 144, 1, 175-187.

Lehman J, Rillig MC, Thies J, Masiello CA, Hockaday WC, Crowley D, 2011. Biochar effects on soil biota – a review. Soil Biology and Biochemistry 43 (9), 1812-1836.

Pratt K, Moran DC, 2010. Evaluating the cost-effectiveness of global biochar mitigation potential. Biomass and Bioenergy 34 (8), 1149-1158.

Sohi S, Krull E, Lopez-Capel E, Bol R, 2010. A review of biochar and its use and function in soil. Advances in Agronomy 105 (1), 47-82.

Woolf D, Amonette JE, Street-Perrott FA, Lehmann J, Joseph S, 2010. Sustainable biochar to mitigate global climate change. Nature Communications 1, 56.

Lehmann J, Gaunt J, Rondon M, 2006. Bio-char sequestration in terrestrial ecosystems - A review. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 11 (2), 403-427 (doi:10.1007/s11027-005-9006-5).

KONTAKT

Markus Paulsson
markus.paulsson@lund.se
046-359 53 36
Lunds kommun, Kommunkontoret
221 00 Lund, Sverige

REST TILL BÄST

Rest till Bäst är ett projekt vars syfte är att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter och skapa en efterfrågad nyttoprodukt samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras och en kolsänka etableras.