INTRESSANT LÄSNING

Svenska artiklar och uppsatser

Hammer et al., 2014

- A mycorrhizal fungus grows on biochar and captures phosphorus from its surfaces. Soil Biology and Biochemistry 77, 252-260

M. Paulsson, S. E. Svensson, J. E. Mattsson & B. Mattiasson (2015)

– Park- och trädgårdsavfall - en resurs för fastbränsle och biogas. Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Rapport 2015:10. 

Elin Laxmar, 2017

–Skördeeffekter av biokolstillsats och kompletterande gödsling i två fältförsök. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö. 

Love Bergquist, 2018

– Egenskaper hos odlingssubstrat av biokol, komposterad bark och torv

Helena Söderqvist, 2019

– Carbon Stability of Biochar - Methods for assessment and indication

Marknaden för biokol i Öresundsregionen

– Nuvarande och framtida marknadsområden för NSR AB
Våren 2021

Våra publikationer

Internationella reviews

Zhu X, Chen B, 2017. Effects and mechanisms of biochar-microbe interaction in soil improvement and pollution remediation: A review. Environmental Pollution 227, 98-155.

Smith, P, 2016. Soil carbon sequestration and biochar as negative emission technologies. Global Change Biology, 22, 1315-1324 (doi:10.1111/gcb.13178).

Lehmann J, Kuzyakov Y, Pan G, Ok YS, 2015. Biochars and the plant-soil interface. Plant and Soil, 395 (1-2), 1-5.

Lorenz K, Lal R, 2014. Biochar application to soil for climate change mitigation by soil organic carbon sequestration. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 177, 651-670 (doi:10.1002/jpln.201400058).

Ahmad M, Rajapaksha AU, Lim JE, Zhang M, 2013. Biochar as a sorbent for contaminant management in soil and water: A rewiew. Chemosphere 99, 19-33 (doi: 10.1016/j.chemosphere.2013.10.071).

Biederman LA, Stanley Harpole W, 2013. Biochar and its effects on plant productivity and nutrient cycling: A meta-analysis. Global Change Biology Bioenergy 5 (2), 202-214 (doi:10.1111/gcbb.12037).

Gurwick NP, Moore LA, Kelly C, Elias P, 2013. A systematic review of biochar research, with a focus on its stability in situ and its promise as a climate mitigation strategy. PLoS One, 8, 34 (doi:e7593210.1371/journal.pone.0075932).

Jeffery S, Verheijen FGA, van der Velde M, Bastos AC, 2011. A quantitative review of the effects of biochar application to soils on crop productivity using meta-analysis. Agriculture, Ecosystems & Environment 144, 1, 175-187.

Lehman J, Rillig MC, Thies J, Masiello CA, Hockaday WC, Crowley D, 2011. Biochar effects on soil biota – a review. Soil Biology and Biochemistry 43 (9), 1812-1836.

Pratt K, Moran DC, 2010. Evaluating the cost-effectiveness of global biochar mitigation potential. Biomass and Bioenergy 34 (8), 1149-1158.

Sohi S, Krull E, Lopez-Capel E, Bol R, 2010. A review of biochar and its use and function in soil. Advances in Agronomy 105 (1), 47-82.

Woolf D, Amonette JE, Street-Perrott FA, Lehmann J, Joseph S, 2010. Sustainable biochar to mitigate global climate change. Nature Communications 1, 56.

Lehmann J, Gaunt J, Rondon M, 2006. Bio-char sequestration in terrestrial ecosystems - A review. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 11 (2), 403-427 (doi:10.1007/s11027-005-9006-5).

KONTAKT

Markus Paulsson
markus.paulsson@lund.se
046-359 53 36
Lunds kommun, Kommunkontoret
221 00 Lund, Sverige

REST TILL BÄST

Rest till Bäst är ett Vinnova-finansierat projekt vars syfte är att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter och skapa en efterfrågad nyttoprodukt samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras.