Fotbollsplaner

Varför använda biokol i fotbollsplaner?

Biokolets vatten- och näringshållande egenskaper lockar till sig gräsrötterna. Det resulterar i ett djupare och mer förgrenat rotsystem och därmed mer slitstarka gräsytor. En gräsplan där biokol har tillsatts blir därför betydligt mer hållbar än en konventionell gräsyta. 

DET HÄR GÖR VI INOM REST TILL BÄST

Sveriges första fotbollsplan med biokol finns nu på plats i Linero i Lund. Försöket genomförs av Lunds kommun och Skånefrö AB inom ramen för Rest till Bäst och kommer förhoppningsvis att gynna såväl idrotten som klimatet och miljön. Det är första gången som biokol används i full skala på en fotbollsplan i Sverige. Förhoppningen är att biokolsplanen ska kunna bli ett hållbart alternativ till konstgräsplaner.

Förutom pilotfotbollsplanen har även andra försök med biokol i olika typer av gräsytor genomförts i mindre skala, och en jordkomposition som lämpar sig för anläggning av gräsplaner har identifierats.

ENGAGERADE PROJEKTPARTNERS

LÄR DIG MER OM BIOKOL

i våra webbföreläsningar

KONTAKT

Markus Paulsson
markus.paulsson@lund.se
046-359 53 36
Lunds kommun, Kommunkontoret
221 00 Lund, Sverige

REST TILL BÄST

Rest till Bäst är ett projekt vars syfte är att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter och skapa en efterfrågad nyttoprodukt samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras och en kolsänka etableras.